Miniaturka
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Bielan
NASZE BIELANY
Strona główna     Aktualności     Galeria     Linki     Historia     O nas     Archiwum     Kontakt
Stowarzyszenie:
Dane rejestrowe
Statut
Deklaracja członkowska
Konto
Archiwum
 • Szanowni Państwo mieszkańcy Bielan i Przegorzał oraz wszyscy związani z naszą szkołą!

  W imieniu organizatorów projektu „Miejsce aktywności ruchowej (plac zabaw i ćwiczeń) przy SP nr 48 dla dzieci i młodzieży z Bielan i okolic” serdecznie zapraszam w najbliższą niedzielę 17 listopada 2013 wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób brali udział w uzyskanym przez szkołę zwycięstwie w postaci 100.000 zł z budżetu partycypacyjnego na ten projekt.

  W godzinach 9:00–13:30 uruchamiamy niedzielną kawiarenkę i chcąc podziękować zapraszamy na ciasto, kawę lub herbatę, a zarazem miłe sąsiedzkie lub koleżeńskie spotkanie w siedzibie naszej szkoły. Zaproście Państwo tych, których wcześniej zaprosiliście do głosowania.
                                                             — Dyrektor SP 48

 • Zarząd Stowarzyszenia Nasze Bielany podjął w dniu 12.11.2013 uchwałę o zwołaniu corocznego Walnego Zgromadzenia Członków. Spotkanie odbędzie się 13.12.2013 (piątek) o godz. 19:00 w Szkole Podstawowej nr 48 w Krakowie. Zgodnie ze statutem, na zebraniu zostanie zaprezentowane sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2012 oraz omówione zostaną bieżące i przyszłe projekty oraz zadania Stowarzyszenia.

  Zarząd przypomina także o konieczności opłaty składki członkowskiej za rok 2013 w kwocie 50 zł. Można tego dokonać na zebraniu 13.12.2013, ewentualnie przelewem na konto Stowarzyszenia, podając w tytule za jaki okres jest to opłata oraz swoje imię i nazwisko. Dane do przelewu w zakładce Konto.

  Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia!

 • Uczestniczymy w budżecie partycypacyjnym — mamy szansę wygrać przyszkolny plac zabaw!

  Liczy się każdy głos! Prosimy o głosy na projekt „Miejsce aktywności ruchowej (plac zabaw i ćwiczeń) przy SP nr 48 dla dzieci i młodzieży z Bielan i okolic”. Na głosowanie zapraszamy do szkoły na Bielanach w czwartek, 26 września 2013, w godz. 18–20 lub w niedzielę, 29 września 2013, w godz. 9–14. W niedzielę dla wszystkich głosujących kawa i słodki poczęstunek.
           — nauczyciele, dzieci i rodzice ze szkoły na Bielanach

  Uwaga! Aby głos był ważny, należy wytypować trzy projekty i przyznać im odpowiednio 3, 2 i 1 punkt. Oczywiście prosimy, by naszemu projektowi przyznać 3 punkty. Mogą głosować mieszkańcy Dzielnicy VII, a także osoby pracujące lub uczące się na terenie Dzielnicy; mogą głosować także osoby mające 16 i 17 lat. Potrzebny jest dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna. Dalsze informacje pod adresem: http://budzet.krakow.pl/category/dzielnica3/

 • Stowarzyszenie Nasze Bielany serdecznie zaprasza na coroczne spotkanie, którego tematem przewodnim będzie budowa obwodnicy Bielan. Zebranie odbędzie się 15.11.2012 (czwartek) o godz. 18:30 w Szkole Podstawowej nr 48.

  Stowarzyszenie zamierza czynnie włączyć się w ten zapomniany projekt, który liczy już 10 lat. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły, jak i osób wyjeżdżających spod szkoły, wielu rodziców w ostatnim czasie zgłaszało ten problem do Stowarzyszenia. Budowa obwodnicy odciążyłaby zdecydowanie ruch na ul. Księcia Józefa na Bielanach oraz przede wszystkim spadłby poziom hałasu, co nie jest bez znaczenia dla osób przebywających w budynkach bezpośrednio położonych przy ulicy. Przypominamy, że jednym z głównych celów statutowych stowarzyszenia Nasze Bielany jest poprawa bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie ruchu drogowego. Na spotkanie zostali zaproszeni Radny Miasta Krakowa Pan Andrzej Hawranek oraz Dyrektor ZIKiT-u Pan Andrzej Olewicz. Liczymy na czynny udział mieszkańców w spotkaniu. Do zobaczenia!

 • Zarząd Stowarzyszenia Nasze Bielany podjął w dniu 13.11.2012 uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków. Spotkanie odbędzie się 14.12.2012 (piątek) o godz. 18.30 w Szkole Podstawowej nr 48 w Krakowie. Zgodnie ze statutem, na zebraniu zostanie zaprezentowane sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2011 oraz dokonany wybór organów Stowarzyszenia na kolejne dwa lata.

  Zarząd przypomina także o konieczności opłaty składki członkowskiej za rok 2012 w kwocie 50 zł. Można tego dokonać na zebraniu 15.11.2012 lub 14.12.2012, ewentualnie przelewem na konto Stowarzyszenia, podając w tytule za jaki okres jest to opłata oraz swoje imię i nazwisko. Dane do przelewu w zakładce Konto. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia!

 • Stowarzyszenie Nasze Bielany jest już zarejestrowane w KRS, dlatego zapraszamy na spotkanie organizacyjne jeszcze przed wakacjami: 15.06.2011 (środa) o godz. 18:30 w Szkole Podstawowej nr 48. Stowarzyszenie ma możliwość pozyskania różnych funduszy zwłaszcza na cele statutowe (dzieci, kultura, sport itp.), więc zapraszamy wszystkich chętnych z pomysłami (i chęcią ich realizacji) tak aby zaplanować kolejne miesiące naszych działań. Bardzo prosimy o powiadomienie wszystkich zainteresowanych sąsiadów, znajomych, tych do których nie mamy maila, a są lub chcieliby być w Stowarzyszeniu.

 • Jak ograniczyć skutki oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego telefonów komórkowych? Czytaj więcej...

 • 22 maja 2011 odbędzie się 6. bieg z okazji rocznicy urodzin Jana Pawła II. Bieg rozpocznie się w Klasztorze Kamedułów na Bielanach, meta będzie na terenie boiska klubu sportowego "Pogoń Skotniki" przy ul. Baczyńskiego 13. Ważnym punktem na trasie biegu jest Klasztor OO. Benedyktynów w Tyńcu. Szczegółowe informacje na stronie www.bieg.skotniki.com.

 • Spotkanie założycielskie odbędzie się 9 listpada 2010, o godz. 19:00 w Szkole Podstawowej nr 48, sala 15. Czytaj więcej...

 • Planowana jest likwidacja poczty na Bielanach. Przygotowany przez nas list protestacyjny do dyrekcji Poczty zostanie przekazany Radzie Dzielnicy VII na posiedzenie w dniu 9 listopada 2010.

Ważne telefony:
Policja997
Straż pożarna998
Pogotowie999
Straż miejska986
Stowarzyszenie Nasze Bielany, ul. Księcia Józefa 337, 30-243 Kraków